2014-11-20

HEZKIDETZA

GENERO INDARKERIAREN KONTRAKO

 NAZIOARTEKO EGUNA


AZAROAK  25


2014-06-03

AMAIERA2014-06-01

2014-05-31

ELKARBIZITZA ASTEA "ANIZTASUN SEXUALA" HH 5

HAUR  HEZKUNTZA  5 URTE

FILMA : "PAPA' S  BOY"
FILMA IKUSI
Iraupena: 3 minutu

Laburpena: 
Sagu gazte batek dantza egin nahi du, haren aita ez dago batere ados semearekiko dituen genero-espektatibak aldatzearekin. Aitak semea "gizon" bat izan dadin nahi du eta boxeoa aukera dezan animatzen du. Gazteari boxeoa ez zaio asko gustatzen eta aitak gero eta desengainu handiagoa hartzen du semearekin, harik eta semeak familia katu baten erasotik libratzen duen arte, hain zuzen, dantzaren bitartez. Horrela, aitak aldatu egiten du bere ikuspegia eta semeaz zuen iritzia.

Resumen

Un ratón joven quiere bailar, pero su padre no está conforme en absoluto con que cambie las expectativas de género que tiene respecto a aquel. El padre quiere que su hijo sea un “hombre” y le anima a decantarse por el boxeo. Al chico no le entusiasma y el padre está cada vez más decepcionado con su hijo, hasta que el chico salva a la familia del ataque de un gato a través del baile, lo cual cambia la percepción del padre y su opinión sobre su hijo.

Gai nagusiak:
 • Estereotipoak
 • Genero-espektatibak
 • Norberaren zoriona
 • Desberdintasunaren onarpena
 • Nahi duena lortzeko iraunkortasuna eta erabakitasuna.

Temas principales • Estereotipos
 • Expectativas de género
 • Felicidad personal
 • Perseverancia y determinación en lo que se desea
 • La aceptación de lo diferente.

ELKARBIZITZA ASTEA "ANIZTASUN SEXUALA" LH1

LEHEN  HEZKUNTZA 1go. ZIKLOA

FILMA : "MOBILE"
Iraupena: 6 minutu

Laburpena: Behi bat mugikari baten alde batean zintzilika dago. Beste aldean, gainontzeko animalia guztiak daude. Behiak lagun bat izan nahi du, uko egiten ez dion bakarra sagutxo bat da....

Resumen

Una vaca cuelga en solitario en un lado de un móvil. Del otro lado están todos los demás animales. La vaca desea realmente tener un amigo, el único que no la rechaza es un ratoncito…

Gai nagusiak:
 • Estereotipoak
 • Estereotipoak maitasunean eta giza harremanetan.
 • Oztopoak gainditzea eta nork bere eskubideen alde borrokatzea.
 • Nahi duena lortzeko iraunkortasuna eta erabakitasuna.

Temas principales

 • Estereotipos 
 • Estereotipos en el amor y las relaciones humanas
 • Perseverancia y determinación en lo que se desea
 • Superación de dificultades y lucha por los derechos propios

ELKARBIZITZA ASTEA "ANIZTASUN SEXUALA" LH2

LEHEN  HEZKUNTZA 2. ZIKLOA

FILMA : "STICKS AND STONES"
Iraupena: 17 minutu

Laburpena:
Dokumental labur hori Kanadan egin zen 2001ean eta haurrei, hezitzaileei, irakasleei eta gurasoei zuzenduta dago.
Izenburuak ingelesezko haurren ohiko errima bati egiten dio erreferentzia: “Sticks and stones/ Will break my bones/ But names will never hurt me”. (Hitzez hitz, hauxe esan nahi du: makilek eta harriek hezurrak puskatuko dizkidate baina hitzek sekula ez naute minduko). Errima horrek adore ematen die iseken biktimei ezer gertatu ez balitz bezala jokatzeko.
Filmean, Vancouver eta Torontoko lehen hezkuntzako ikastetxe batzuetako 5 eta 12 urte bitarteko haurrak agertzen dira. Haiek azaltzen dute zer sentitu zuten norbaitek iseka edo eraso egin zien bakoitzean, beraiei edo beren familiei. Haur horiek familia-testuinguru ezberdinetatik datoz eta bazterkeriaren aurkako eskola jarduera batean elkarrizketatzen dituzte. Ikusleari gogoeta zorrotza eskaintzen diote jazarpenari eta aniztasuna ez onartzeari buruz, bereziki generoaren ohiko rolak urratzeaz edo homosexualitateaz ari garenean.

Resumen

Este documental corto se realizó en Canadá en 2001 y se dirige a niños, niñas, profesionales de la educación, profesorado, padres y madres.
El título hace referencia a una rima tradicional infantil inglesa: “Sticks and stones/ Will break my bones/ But names will never hurt me”. (Literalmente significa lo siguiente: Palos y piedras/ Me romperán los huesos,/ Pero las palabras jamás conseguirán herirme). Esta rima alienta a las víctimas de las burlas a actuar como si no hubiera pasado nada.
En la película, niños y niñas de entre 5 y 12 años, de centros de primaria en Vancouver y Toronto, describen cómo se sintieron cada vez que alguien les tomaba el pelo o los atacaba, a ellos o a sus familias. Los chicos y chicas proceden de distintos contextos familiares y son entrevistados durante una actividad escolar contra la discriminación, ofreciendo una reflexión perspicaz sobre la práctica del acoso y la no-aceptación de la diversidad, en especial cuando se trata de la violación de los papeles tradicionales de género y de la homosexualidad.

Gai nagusiak

 • Familia homoparentalak
 • Estereotipoa
 • Irainak
 • Familia

Temas principales


 • Familias homoparentales
 • Estereotipos

ELKARBIZITZA ASTEA "ANIZTASUN SEXUALA" LH3

LEHEN  HEZKUNTZA 3. ZIKLOA

FILMA : "SHARK  BAIT"Iraupena: 10 minutu

Laburpena:
Erlenderk bere ikaskideen jazarpena jasaten du bere anaia gay delako. Bere irakasleak ez daki egoera horren berri eta Erlendek ez dio laguntzarik eskatzen. Harrapaketan jolastu ondoren, eraso umilagarri bat jasaten du. Erlenden anaiak aurreiritziengatik sufritu du eta bere burua defendatzeko borrokatu behar izan du. Haren ustez, Erlendek indarkeriaren eta mendekuaren bidez konpondu behar du egoera hori. Egun batean, erasotzaileetako bat jazarpena gauzatu bitartean harrapatzen du eta atxiki egiten du, orduan, Erlend hura jotzera animatzen du. Azkenean, Erlendek ez du onartzen bere anaiaren konponbidea eta norberaren balioak defendatzeak duen garrantzia erakusten dio.Hori baieztatzeko, bere anaiari besarkada bat ematen dio.

Resumen

Erlend sufre acoso de sus compañeros homófobos por tener un hermano gay. Su profesor no está al corriente de la situación y Erlend no le pide ayuda. Después de jugar al pilla pilla, recibe un ataque humillante. El hermano de Erlend ha sufrido por los prejuicios y literalmente se ha peleado para defenderse. En su opinión, Erlend tiene que resolver la situación mediante la violencia y la venganza. Un día descubre a uno de los acosadores en acción y le retiene, animando a Erlend a pegarle.
Al final, Erlend rechaza la solución de su hermano y le demuestra la importancia de defender los valores propios. Le da un abrazo a su hermano como afirmación
.Gai nagusiak

 • Estereotipoak
 • Jazarpena
 • Homofobia
 • Kideen arteko harremanak
 • Indarkeria
 • Gatazken konpontzea

Temas principales

 • Estereotipos
 • Acoso 
 • Homofobia
 • Insultos
 • Relaciones entre iguales
 • Violencia
 • Resolución de conflictos

2014-03-28

AZOKA SOLIDARIOA - APIRILAK 4